Polityka prywatności

obrazek tła

Akcess-Net Cezary Małota w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe.

W naszym serwisie nie gromadzimy twoich danych osobowych. Pliki cookies nie łączą się z żadnymi innymi danymi, a zwłaszcza z danymi osobowymi. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Dane zbierane automatycznie

Zbieramy informacje o wykorzystywaniu niniejszej strony przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te nie są profilowane. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania ze strony akcessnet.eu możesz skorzystać z formularza kontaktowego w celu złożenia zapytania, podjęcia współpracy, skorzystania z usług, złożenia reklamacji. W formularzu są podawane tylko podstawowe dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz nazwa firmy/organizacji, której dotyczy zgłoszenie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania niezbędnych danych może uniemożliwić wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Dane osobowe – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akcess-Net Cezary Małota z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Wośnicka 31a
  2. Dane kontaktowe Administratora: bok @ akcessnet.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zgodnie z Polityką Cookies), a w przypadku podania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego przekazywania informacji handlowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane do momentu odwołania zgody.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe podawane przez Państwa na tej stronie będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Państwa danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy naszemu dostawcy usług serwerowych. W czasie zbierania Twoich danych osobowych komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane te przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem akcessnet.eu i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Odpowiedzialność

Akcess-Net Cezary Małota nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach akcessnet.eu, jak i tych, które umieszczają linki do strony akcessnet.eu.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.