wytyczne standardu WCAG 2.1 | WAI - AAA Oferta wykonania: Strony Internetowe
bez Barier! - dostępne dla osób niepełnosprawnych

Przebywasz na stronie, która jest w 100% dostępna cyfrowo dla każdego użytkownika internetu.

obrazek tła

Dostępne strony WWW

symbole niepełnosprawności

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa - serwisy internetowe prowadzone przez jednostki wykonujące zadania publiczne muszą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, tj. także dla osób niepełnosprawnych.

15% - Taka część populacji może mieć problem z dostępem do serwisu WWW, jeżeli nie został dostosowany do szczególnych wymagań osób niepełnosprawnych.

Błędy wykryte w trakcie walidacji serwisu WWW oznaczają, że jest on w pewnym stopniu lub nawet całkowicie niedostępny dla osób niepełnosprawnych.

Deklaracja Dostępności (cyfrowej i architektonicznej) - obowiązek sporządzenia i publikacji

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Podstawa prawna

Materiały edukacyjne o dostępności serwisów internetowych

  • miniatura pliku

    PODRĘCZNIK - „Dostępność serwisów internetowych” - plik PDF (2,8 M)

    Lektura obowiązkowa dla każdej jednostki realizującej zadania publiczne.

    Publikacja wydana w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”.

    Dokument liczy 106 stron i dowiemy się z niego m.in. jak zagwarantować sobie wykonanie lub modernizację serwisu internetowego, tak aby spełniał przynajmniej minimalne wymogi dostępności (Rozdział 7).

Jeżeli interesują Państwa szczegóły naszej oferty np. jak możemy pomóc w stworzeniu nowego lub poprawieniu istniejącego serwisu internetowego, tak aby spełniał wymogi dostępności ♿ zgodnie ze standardem WCAG 2.1 poziom min. AA, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zapytania.


Przeprowadzenie analizy technicznej serwisu WWW pod kątem poziomu dostępności stron i udzielenie odpowiedzi nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pytającego

Zapytanie o serwis WWW dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, zgodny z Ustawą o dostępności cyfrowej...

Zapytanie o Serwis Internetowy dostępny dla osób z_niepełnosprawnościami, zgodny z Ustawą o dostępności cyfrowej...

Po zatwierdzeniu formularza, kopia wiadomości zostanie wysłana także na Twoją skrzynkę mailową.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane.

UWAGA! Na następnej stronie upewnij się, czy formularz wysłał wiadomość.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:*
wykonujemy strony dostępne

Serwis dostępny?

Przykład dostępności realizowanej zgodnie ze wskazaniami WCAG 2.0 poziom minimum AA.

Certyfikat Dostępności Jednostka bez Barier

Strony dostępne dla niepełnosprawnych
Wykonanie zgodnie ze standardem WCAG 2.1 (poziom min. AA) + atrakcyjny projekt