Dostosowanie stron www
do potrzeb osób niepełnosprawnych
WCAG 2.0 (Poziom AA)

Oferta wykonania z gwarancjami zgodności

obrazek tła

Dostosowanie stron www do standardu WCAG 2.1

Z dniem 30 maja 2015 roku upłynął termin na dostosowanie przez urzędy i inne jednostki administracji publicznej swoich stron internetowych lub utworzenie nowych spełniających WYMAGANIA Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom minimum AA) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dla nowych klientów przygotowaliśmy w naszej firmie ofertę, która zapewni dostępność wszystkich stron WWW - także tych, które dziś nie spełniają wymogów dostępności.

na klawiaturze
wygodna obsługa stron za pomocą klawiatury Tab , Shift + Tab (bez konieczności użycia myszy)

Bądź rozsądny i powiedz STOP dyskryminacji niepełnosprawnych w Twoim serwisie internetowym !

W umowie na dostosowanie stron udzielamy gwarancji* dostępności serwisu WWW zgodnie z wymogami aktualnego Rozporządzenia.

Oferta skierowana tylko do nowych Klientów.

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu kom. 530 532 082 lub wypełnij

formularz zapytania

Czy osoba niewidoma, lub cierpiąca na porażenie mózgowe może korzystać z twojego serwisu internetowego?

Takie osoby nie mogą używać myszki, a osobom niewidomym nie pomoże też wersja kontrastowa stron!

Nie istnieją jednak żadne ograniczenia techniczne, aby strony internetowe w szczególności należące do organów Państwa, Samorządu Terytorialnego i innych organizacji realizujących zadania publiczne mogły być w pełni dostępne także dla osób niepełnosprawnych.

Potrzebna jest tylko Wiedza i Determinacja właściciela serwisu oraz wszystkich osób biorących udział w tworzeniu oprogramowania oraz treści przeznaczonych do publikacji.

Czy ta strona jest dostępna dla każdego użytkownika?


Tworzenie stron www
dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Normy WCAG 2.1 (poziom min. AA) + atrakcyjny projekt