Dostosowanie stron www
do potrzeb osób niepełnosprawnych
WCAG 2.1 (Poziom AA)

Oferta wykonania z gwarancjami zgodności

obrazek tła

Dostosowanie stron www do standardu WCAG 2.1

W Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. znajdziemy szczegółowe wytyczne (WCAG 2.1), które należy stosować dla stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Art. 19 określa zasady nakładania kar pieniężnych na podmiot, który nie zapewnia dostępności cyfrowej lub nie spełnia wymogów dotyczących obowiązkowej deklaracji dostępności.

Dla nowych klientów przygotowaliśmy w naszej firmie ofertę, która zapewni dostępność wszystkich stron WWW - także tych, które dziś nie spełniają wymogów dostępności.

na klawiaturze
wygodna obsługa stron za pomocą klawiatury Tab , Shift + Tab (bez konieczności użycia myszy)

Bądź rozsądny i powiedz STOP dyskryminacji niepełnosprawnych w Twoim serwisie internetowym !

W umowie na dostosowanie stron udzielamy gwarancji* dostępności serwisu WWW zgodnie z wytycznymi obowiązującej Ustawy.

Oferta skierowana tylko do nowych Klientów.

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu kom. 530 532 082 lub wypełnij

formularz zapytania

Czy osoba niewidoma, lub cierpiąca na porażenie mózgowe może korzystać z twojego serwisu internetowego?

Takie osoby nie mogą używać myszki, a osobom niewidomym nie pomoże też wersja kontrastowa stron!

Nie istnieją jednak żadne ograniczenia techniczne, aby strony internetowe w szczególności należące do organów Państwa, Samorządu Terytorialnego i innych organizacji realizujących zadania publiczne mogły być w pełni dostępne także dla osób niepełnosprawnych.

Potrzebna jest tylko Wiedza i Determinacja właściciela serwisu oraz wszystkich osób biorących udział w tworzeniu oprogramowania oraz treści przeznaczonych do publikacji.

Czy ta strona jest dostępna dla każdego użytkownika?


Strony dostępne cyfrowo
dla osób niepełnosprawnych
Wykonanie zgodnie ze standardem WCAG 2.1 (poziom min. AA) + atrakcyjny projekt