Oferta wykonania, cennik: ile kosztuje założenieStrony BIP

Nasz serwis 4BIP.PL oferuje
wykonanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

zapytanie ofertowe
obrazek tła

Wymagania BIP (techniczne)

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone są w oparciu o szereg norm technicznych, które pozwalają zabezpieczyć prawidłowe wypełnienie obowiązku udostępnienia informacji publicznej w świetle obowiązującej "ustawy". Podstawowym wyposażeniem stron BIP jest tzw. Moduł Administracyjny. Jest to narzędzie przeznaczone do redagowania strony internetowej Biuletynu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym do budowy BIP wprowadzania i aktualizowania treści BIP we własnym zakresie. Z punktu widzenia technicznego, BIP nie jest niczym innym jak systemem zarządzania treścią serwisów internetowych, który dodatkowo musi spełniać określone funkcje. W branży internetowej systemy zarządzania treścią powszechnie nazywane są systemami CMS (Content Management System).

Zarządzanie treścią polega na udostępnieniu odpowiednio przygotowanego programu z panelem redakcyjnym, przy pomocy którego redaktorzy (osoby odpowiedzialne) w prosty i intuicyjny sposób mogą wprowadzać, aktualizować i usuwać informacje z serwisu. Nie wymagana jest do tego znajomość zagadnień technicznych, a wprowadzone zmiany mogą być natychmiast widoczne w serwisie internetowym.

Biuletyn Informacji Publicznej musi spełniać m.in. następujące założenia techniczne:

  • Strona podmiotowa BIP udostępniana jest pod adresem internetowym wskazującym jednoznaczną lokalizację, np. www.nazwa.4bip.pl;
  • Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika (Rejestr Zmian), w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny !;
  • BIP musi być zbudowany w oparciu o mechanizmy bazy danych - w większości przypadków serwisy internetowe budowane są w oparciu o statyczne strony, a więc nie spełniają one wymagań BIP;
  • BIP jest wyodrębniony z serwisu internetowego, jeśli takowy posiada podmiot - oznacza to, iż na potrzeby BIP konieczne jest przygotowanie nowego serwisu internetowego. Oba serwisy w  tym przypadku połączone są ze sobą linkami czyli odnośnikami i mogą się znajdować na osobnych serwerach. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia!;
  • BIP musi udostępniać podmiotowi moduł administracyjny zabezpieczony hasłem;
  • BIP musi być wyposażony w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa uniemożliwiające - inny niż poprzez serwis internetowy BIP - dostęp do informacji osobom niepowołanym;
  • W celu zabezpieczenia ciągłości publikacji (na wypadek awarii) podmioty prowadzące BIP zobowiązane są do posiadania serwera zastępczego;
  • Każdy podmiot udostępniający informację publiczną zobowiązany jest do umożliwienia kopiowania tejże informacji lub jej wydruk oraz przesłania lub przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji;
  • informacje zgromadzone w bazie danych BIP muszą być kopiowane systematycznie na odrębne nośniki informacji nie rzadziej niż raz na dobę.

 

więcej na ten temat w "Rozporządzeniu"

Na podstawie Rozporządzenia MSWiA
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Strony BIP zgodne z Wytycznymi Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Responsywne - dostępne także na ekranach telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów.